معرفی نویسندگان انگلیسی

نویسندگان انگلیسی
کتاب هاي تامی دونباواند

کتاب هاي تامی دونباواند

نويسنده کتاب هاي آتش اژدها ، جمجمه ی گمشده ، چنگال گرگ نما ، در دام غول ها ، دندان خون آشام ، زبان زامبی ، مجموعه خیابان جیغ ، مجموعه فنگز جاسوس خون آشام ، معمای بچه ی عوضی ، هجوم معمولی ها ، وحشی بازی گابلین ها ، کابوس شب خوره ، یادگار جادوگر ، یادگار مومیایی ، یتی گرسنه


کتاب هاي کرسیدا کاول

کتاب هاي کرسیدا کاول

نويسنده کتاب هاي چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد اول ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد پنجم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد چهارم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد دوم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد سوم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد ششم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد هفتم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید-جلد اول ، زمانه ی جادو 1 ، زمانه ی جادو 2


کتاب هاي آر. جی. ام. لی

کتاب هاي آر. جی. ام. لی

نويسنده کتاب هاي آتش نشان ها و داستان هایشان 1 ، آتش نشان ها و داستان هایشان 2 ، آتش نشان ها و داستان هایشان 3 ، آتش نشان ها و داستان هایشان 4 ، آتش نشان ها و داستان هایشان 5 ، آتش نشان ها و داستان هایشان 6


کتاب هاي جان نیکولاس گری

کتاب هاي جان نیکولاس گری

نويسنده کتاب هاي القاعده و معنای مدرن بودن ، فلسفه سیاسی آیزایا برلین ، فلسفه سیاسی استوارت میل ، فلسفه سیاسی فون هایک ، لیبرالیسم


کتاب هاي تاران ماتارو

کتاب هاي تاران ماتارو

نويسنده کتاب هاي احضارگر - جلد 1 ، احضارگر - جلد 2 ، احضارگر - جلد 3


کتاب هاي هموند اینس

کتاب هاي هموند اینس

نويسنده کتاب هاي آژیر حمله ، سلطان کمپبل ، یخ کبود


کتاب هاي جو ابرکرومبی

کتاب هاي جو ابرکرومبی

نويسنده کتاب هاي تیغ شمشیر ، طعم سرد انتقام ، واپسین نبرد پادشاهان


کتاب هاي سالی گاردنر

کتاب هاي سالی گاردنر

نويسنده کتاب هاي این قصه به روایت من ، دری که به کجا باز شد ، ماه کرم خورده


کتاب هاي جف فوستر

کتاب هاي جف فوستر

نويسنده کتاب هاي عمیق ترین پذیرش ، غیبتی فوق العاده ، مسیر آرامش


کتاب هاي جولیت کلاتن براک

کتاب هاي جولیت کلاتن براک

نويسنده کتاب هاي دانشنامه مصور دنیای شگفت انگیز اسب ، دانشنامه مصور دنیای شگفت انگیز سگ سانان ، دانشنامه مصور دنیای شگفت انگیز گربه سانان