معرفی نویسندگان انگلیسی

نویسندگان انگلیسی
معرفي کتاب هاي جوجو مویز

معرفي کتاب هاي جوجو مویز

نويسنده کتاب هاي آخرین نامه معشوق ، باز هم من ، پس از تو ، تک و تنها در پاریس ، خلیج نقره ای ، دختری که رهایش کردی ، سرپناه بارانی ، کشتی نو عروسان ، من پیش از تو ، میوه ی خارجی ، یک بعلاوه یک


معرفي کتاب هاي دوریس لسینگ

معرفي کتاب هاي دوریس لسینگ

نويسنده کتاب هاي اسیر خشکی ، بن در جهان ، تابستان پیش از تاریکی ، تروریست خوب ، دفتر یادداشت طلایی ، رهنمودهایی برای نزول در دوزخ ، زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم ، زیر پوست من ، شیرین ترین رویاها ، علف ها آواز می خوانند ، فرزند پنجم


معرفي کتاب هاي کازوئو ایشی گورو

معرفي کتاب هاي کازوئو ایشی گورو

نويسنده کتاب هاي بازمانده ی روز ، تسلی ناپذیر ، شبانه ها ، غول مدفون ، منظر پریده رنگ تپه ها ، وقتی یتیم بودیم ، هرگز ترکم مکن ، هنرمندی از جهان شناور


معرفي کتاب هاي هارولد پینتر

معرفي کتاب هاي هارولد پینتر

نويسنده کتاب هاي اتاق و بالابر غذا ، بازگشت به خانه ، جشن تولد ، خیانت ، درد مختصر و آسایشگاه ، سرایدار و زبان کوهستانی ، کوتوله ها و چهار نمایشنامه دیگر ، وقت ضیافت


معرفي کتاب هاي آلن دوباتن

معرفي کتاب هاي آلن دوباتن

نويسنده کتاب هاي پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند ، تسلی بخشی های فلسفه ، جستارهایی در باب عشق ، خوشی ها و مصایب کار ، سیر عشق ، هنر سیر و سفر ، هنر همچون درمان


معرفي کتاب هاي مارتین مک دونا

معرفي کتاب هاي مارتین مک دونا

نويسنده کتاب هاي جمجمه ای در کانه مارا ، ستوان آینیشمور ، غرب غم زده ، مامورهای اعدام ، مرد بالشی ، ملکه زیبایی لینین


معرفي کتاب هاي جی.کی. رولینگ

معرفي کتاب هاي جی.کی. رولینگ

نويسنده کتاب هاي آوای فاخته ، جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها ، خلا موقت ، هری پاتر ، هری پاتر و فرزند نفرین شده


معرفي کتاب هاي وی. اس. نیپال

معرفي کتاب هاي وی. اس. نیپال

نويسنده کتاب هاي انتخابات الویرا ، خانه ای برای آقای بیسواس ، خم رودخانه ، خیابان میگل


معرفي کتاب هاي ویرجینیا وولف

معرفي کتاب هاي ویرجینیا وولف

نويسنده کتاب هاي اتاق جیکب ، اتاقی از آن خود ، به سوی فانوس دریایی ، خانم دلوی


معرفي کتاب هاي جوزف کنراد

معرفي کتاب هاي جوزف کنراد

نويسنده کتاب هاي دل تاریکی ، لرد جیم ، مامور سری ، نوسترومو