معرفی نویسندگان انگلیسی

نویسندگان انگلیسی
کتاب هاي کرسیدا کاول

کتاب هاي کرسیدا کاول

نويسنده کتاب هاي چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد اول ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد پنجم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد چهارم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد دوم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد سوم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد ششم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید - جلد هفتم ، چگونه اژدهای خود را تربیت کنید-جلد اول ، زمانه ی جادو 1 ، زمانه ی جادو 2


کتاب هاي جان نیکولاس گری

کتاب هاي جان نیکولاس گری

نويسنده کتاب هاي القاعده و معنای مدرن بودن ، فلسفه سیاسی آیزایا برلین ، فلسفه سیاسی استوارت میل ، فلسفه سیاسی فون هایک ، لیبرالیسم


کتاب هاي تاران ماتارو

کتاب هاي تاران ماتارو

نويسنده کتاب هاي احضارگر - جلد 1 ، احضارگر - جلد 2 ، احضارگر - جلد 3


کتاب هاي هموند اینس

کتاب هاي هموند اینس

نويسنده کتاب هاي آژیر حمله ، سلطان کمپبل ، یخ کبود


کتاب هاي برایان کاکس

کتاب هاي برایان کاکس

نويسنده کتاب هاي چرا E=mc2 ؟ ، شگفتی های کیهان


کتاب هاي پاتریشیا فینی

کتاب هاي پاتریشیا فینی

نويسنده کتاب هاي ماجراهای اسرار آمیز لیدی گریس - جلد 1 ، ماجراهای اسرار آمیز لیدی گریس - جلد 2


کتاب هاي آر.ام.هیر

کتاب هاي آر.ام.هیر

نويسنده کتاب هاي افلاطون ، کاربردهای فلسفه اخلاق


کتاب هاي آنیتا بروکنر

کتاب هاي آنیتا بروکنر

نويسنده کتاب هاي آغاز یک زندگی ، هتل دولاک


کتاب هاي فرانسیس کریک

کتاب هاي فرانسیس کریک

نويسنده کتاب هاي پیگیری دیوانه وار ، فرضیه شگفت انگیز


کتاب هاي مارک ماسلین

کتاب هاي مارک ماسلین

نويسنده کتاب هاي گرم شدن زمین ، گرمایش جهانی