معرفی نویسندگان انگلیسی

نویسندگان انگلیسی
کتاب هاي آلن دوباتن

کتاب هاي آلن دوباتن

نويسنده کتاب هاي آرامش ، آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ ، اضطراب منزلت ، اضطراب موقعیت ، پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند ، تسلی بخشی های فلسفه ، تشویش منزلت ، جستارهایی در باب عشق ، خبر (راهنمای کاربران) ، خوشی ها و مصایب کار ، در باب مشاهده و ادراک ، سیر عشق ، عشق، کار و منزلت در عصر مدرن ، معماری شادکامی ، معماری شادمانی ، هنر سیر و سفر ، هنر همچون درمان ، یک هفته در فرودگاه


کتاب هاي کازوئو ایشی گورو

کتاب هاي کازوئو ایشی گورو

نويسنده کتاب هاي ایشی گورو و هنر داستان نویسی ، بازمانده روز ، بازمانده ی روز ، تسلی ناپذیر ، شام خانوادگی ، شبانه ها ، غول مدفون ، منظر پریده رنگ تپه ها ، وقتی یتیم بودیم ، هرگز ترکم مکن ، هرگز رهایم مکن ، هنرمندی از جهان شناور


کتاب هاي جوزف کنراد

کتاب هاي جوزف کنراد

نويسنده کتاب هاي از چشم غربی ، توفان ، جوانی ، دل تاریکی ، رهایی ، طوفان دریا ، فریای هفت جزیره ، قلب تاریکی ، کاکاسیاه کشتی نارسیسوس ، لرد جیم ، مامور سری ، مرز سایه ، نوسترومو ، وارثان


کتاب هاي مارتین مک دونا

کتاب هاي مارتین مک دونا

نويسنده کتاب هاي جمجمه ای در کانه مارا ، چلاق آینیشمان ، ستوان آینیشمور ، غرب دلگیر ، غرب غم زده ، ماموران اعدام ، مأمورهای اعدام ، مراسم قطع دست در اسپوکن ، مرد بالشی ، ملکه زیبایی لینین ، یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه


کتاب هاي الیور باودن

کتاب هاي الیور باودن

نويسنده کتاب هاي فرقه ی اساسین ها - پرچم سیاه ، فرقه ی اساسین ها - جدا شده ، فرقه ی اساسین ها - دنیای تبهکاران ، فرقه ی اساسین ها - رنسانس ، فرقه ی اساسین ها - ریشه ها؛ سوگند صحرا ، فرقه ی اساسین ها - مکاشفات ، فرقه ی اساسین ها - نهضت مخفی ، فرقه ی اساسین ها - وحدت ، مجموعه ی فرقه اسسین ها


کتاب هاي تام استاپارد

کتاب هاي تام استاپارد

نويسنده کتاب هاي آرامش از نوعی دیگر ، بعداز مگریت ، روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند ، ساحل آرمانشهر


کتاب هاي وی. اس. نیپال

کتاب هاي وی. اس. نیپال

نويسنده کتاب هاي آدمهای یک نویسنده ، انتخابات الویرا ، خانه ای برای آقای بیسواس ، خم رودخانه ، خیابان میگل ، مشت مالچی عارف


کتاب هاي تریسی شوالیه

کتاب هاي تریسی شوالیه

نويسنده کتاب هاي آخرین فراری ، دختری با گوشواره مروارید ، سقوط فرشتگان ، نور شعله ور


کتاب هاي پل جنینگز

کتاب هاي پل جنینگز

نويسنده کتاب هاي ماجراهای ریکی پرنده 1: راز لاله ی سیاه ، ماجراهای ریکی پرنده 2: فیل زیرخاکی ، ماجراهای ریکی پرنده 3: کلاه گیس فرفری ، ماجراهای ریکی پرنده 4: مزرعه ی سرگرمی


کتاب هاي محسن حمید

کتاب هاي محسن حمید

نويسنده کتاب هاي بنیادگرای ناراضی ، خروجی غربی ، فرار به غرب